Velkomen til Osterøy Entreprenør AS

Det er fortsatt mogeleg å søkja på stillinga !!

Osterøy Entreprenør AS utfører små og store entreprenøroppdrag på den private og offentlege marknaden på osterøy og i Bergensområdet.

Me utfører alt innan boring, sprenging, graving, transport, muring, riving og betongarbeid.

Me leverer grus, singel, hagesingel, sand, sprengstein, murstein og soldajord.


Ta kontakt med oss
*
*
Osterøy Entreprenør AS