Næringsområde

Osterøy Entreprenør er utbyggar av fleire næringsområde på Osterøy:

  • Oddalsmyra
  • Mjeldalen
  • Espevoll

Det er høve til både kjøp og leige av areal, ta kontakt for meir informasjon og mogeleheiter.


Bustadfelt

Hjellvik bustadfelt er eit nydeleg tomteområde som er godkjent for 27 bueiningar. Feltet har svært gode soltilhøve, og dei fleste tomtane har utsikt over Osterfjorden. Det er tilrettelagt med asfalterte køyrevegar, vatn og avlaup til tomtegrenser og leikeplass sentralt i feltet.

Umiddelbar nærleik til turvegar, gangavstand til småbåthamn (ledige båtplassar), badeplass, sandvolleyballbane, ballbinge, tennisbane og Hjellvik Montessoriskule med 1.- 7. klassetrinn . Det er framleis 8 ledige tomter, ta kontakt for meir informasjon.


Hjellvik boligfelt
Hjellvik boligfelt
Tomteoversikt
Tomteoversikt
Hjellvikboligfelt
Hjellvikboligfelt
Hjellvik båthavn
Hjellvik båthavn
Grasbana ved skulen
Grasbana ved skulen
Hjellvik badestrand
Hjellvik badestrand
Vollyballbane
Vollyballbane
Facebook

Tips en venn