Referansar


2016

Stad: Midtun
Kunde: Ulsmågveien 7 AS & Ulsmåg Eiendom 1 AS
Prosjekt: P-plass, ny rundkjøring Entreprise: Riving, planering, og landskapsutfroming
Stad: Midtun
Kunde: Bergen Kommune
Prosjekt: Vann- og avløsanlegg Entreprise: Masseutskiftning av v/a anlegg


Stad: Hauge
Kunde Peab AS
Prosjekt: Gjenvinningsstasjon Entreprise: Grunn- og betongarbeid, landskapsutforming
2015

Stad: Fjellveien
Kunde: Fana Blikk AS
Prosjekt: Ny bustad Entreprise: Grunn- og betongarbeid,riving og landskapsutforming

Stad: Midtun
Kunde: Helgesen Tekniske Bygg AS
Prosjekt: Nytt tilbygg/ fasade endring Entreprise: Riving- og betongarbeid, ras sikring


Stad: Vaksdal
Kunde: Privat
Prosjekt: Bustadhus
Entreprise: Grunn- og betongarbeid, landskapsutforming

Stad: Halland
Kunde: Nosk Peniche Holding AS
Prosjekt: Renovering branntomt
Entreprise: Riving betongkonstruksjon, grunn- og betongarbeid

Stad: Hannisdallinja, Osterøyvegen
Kunde: Statns Vegvesen
Prosjekt: Vegkryss og kontrollplass
Entreprise: Grunnarbeid, vegmerking, refuger,belysning
2014

Stad: Haukås
Kunde: Helgesen Tekniske Bygg AS
Prosjekt: Næringsbygg
Entreprise: Grunn- og betongarbeid


Stad: Sætrevegen
Kunde: Privat
Prosjekt: Riving av bustad
Entreprise: Riving og miljøsanering


Stad: Kolstien
Kunde: Privat
Prosjekt: Bustadtomt
Entreprise: Grunn- og betongarbeid, rassikring, landskapsutforming,

Stad: Eidsvågskogen
Kunde: Privat
Prosjekt: P-plass og innkjørsel
Entreprise: Grunn- og betongarbeid, natursteinmur

Stad: Takvam
Kunde: Privat
Prosjekt: Landskapsutforming og drenering
Entreprise: Terrengmurer og drenering for bustad

2013

Stad: Voss - Trengereid E16
Kunde: Statens Vegvesen
Prosjekt: Stopplommer
Entreprise: Grunnarbeid, skilting og merking


Stad: Rå
Kunde: Privat
Prosjekt:2. mannsbustad
Entreprise: Grunn- og betongarbeid, landskapsutforming

Stad: Tveitane
Kunde: Vaksdal kommune
Prosjekt:Riving løe og garasje
Entreprise: Riving og miljøsanering


Stad: Hauge
Kunde: Serekon AS
Prosjekt:Terminalbygg Entreprise: Grunn- og betongarbeid


Stad: Stanghelle
Kunde: Hordaland Bygg og Eiendom AS
Prosjekt: Barnehage Entreprise: Betongarbeid


Stad: Paradis
Kunde: Paradis Næringspark AS
Prosjekt:P-plass Entreprise: Grunnarbeid


Stad: Tveitane
Kunde: Hordaland Bygg og Eiendom AS
Prosjekt:Barnehage Entreprise: Grunn-, betong- og utomhusarbeid

Facebook

Tips en venn