Osterøy Entreprenør AS utfører små og store entreprenøroppdrag på den private og offentlege marknaden - Osterøy, Bergen og omegn.

Osterøy Entreprenører

Om oss (mal)

Osterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990, og kjerneverksemda er grunn- og betongarbeid for private og offentlege som delt entreprise eller totalentreprenør.

I tillegg utfører me rivingsoppdrag, utformer byggesøknader og hjelper i utgangspunktet til med det meste innen graving og betong arbeid.

Me er i dag 2 lærlingar og 16 fast tilsette med ulik kompetanse for å kunne levere komplett grunn- og betongarbeid, maskinføring, lastebil, kranbil, sprengningsteknikk, betongfag, ingeniørfag, rekneskap og administrasjon.

Me har kontor og lager for maskiner og utstyr på Hauge, Hodlebrautsvegen 16.

Maskiner og utstyr

Les mer ...

Referanser

Les mer ...

Anleggstjenester på Osterøy, Bergen og omegn

Prosjektering/ søknad

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå start til mål med tiltaket. Uansett om det gjeld ein liten forstøttningsmur, ei bustadtomt, næringsbygg, veger, vann og avløpsanlegg, hageanlegg, eller anna.

Les mer ...

Sprenging og boring

Me tar både små og store oppdrag som, sprenging for grøfter, garasjetomter til større oppdrag som industritomter og parkeringsplasser mm.

Les mer ...

Graving

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå første gravetak til ferdig produkt. Herunder planering og opparbeiding av tomter, parkeringsplass, hage og uteområde, drenering, veg, vann- og avløpsanlegg, kabelgrøfter m.m.

Les mer ...

Betongarbeid

Osterøy Entreprenør AS kan utføra det meste innan betong. Firma har forskaling til alt frå små murkanter, trapper, bod m.m. til bustadtomt i ein eller fleire etasjer, garasjeanlegg, forstøttningsmurer m.m.

Les mer ...

Muring

Osterøy Entreprenør AS har klo og rotator til gravemaskin som ein kan nytta for å laga ein flott natursteinsmur.

Les mer ...

Riving

Osterøy Entreprenør AS utfører rivningsoppdrag av hus, garasje, lagerbygg, driftsbygninger, murer, og andre installasjoner m.m.

Les mer ...

Eigedom

Næringsområde

Osterøy Entreprenør er utbygger av fleire næringsområde på Osterøy: Oddalsmyra, Mjeldalen, Espevoll

Det er høve til både kjøp og leige av areal, ta kontakt for meir informasjon og mogeleheiter.

Bustadfelt

Hjellvik bustadfelt er eit nydeleg tomteområde som er godkjent for 27 bueininger. Feltet har svært gode soltilhøve, og dei fleste tomtane har utsikt over Osterfjorden. 

Les mer ...

Besøk oss på facebook

18.10.19 15:28
Nok ein stor betongvegg er ferdig på Krekjebærneset🙂🏗
Les på Facebook
19.09.19 14:32
Dyktige karer og topp utstyr for forskaling av høge betongvegger på Krekjebærneset🙂👌
Les på Facebook
09.07.19 19:17
OE er godt igang med grunn-betong- og utomhusarbeidet for FJELLVAR sitt nye kloakkreinseanlegg på Krekjebærneset ved Ågotnes.
Les på Facebook
05.07.19 12:57
Ein landbruksveg har rasa ut og me startar eit krevjande arbeid med å byggja den oppatt🏗🚜
Les på Facebook
20.06.19 13:11
Anleggs idyll😎👌
Les på Facebook

Vi søker for tiden nye arbeidere på Osterøy!

Me har for tiden ingen ledige stillinger.

Les mer ...

Ta gjerne kontakt for meir informasjon og befaring

56 19 30 40977 39 750
Orgnr 958 154 003

Post- og besøksadresse

Hodlebrautsvegen 16, 5281 Valestrandsfossen