Image
Button
Text

E-post: post­@ostent.no

Tlf: 56 19 30 40

 

Text

 

 

 

 

  

Osterøy Entreprenør AS utfører små og store entreprenøroppdrag

på den private og offentlege marknaden på osterøy og i Bergensområdet.

 

  

 

 

 

Text
 
 
Me utfører alt innan boring, sprenging, graving, transport, muring, riving og betongarbeid.
Me leverer grus, singel, hagesingel, sand, sprengstein, murstein og soldajord.

 

                                                                                                            

Text

 

Om oss

 

 

Text

 

 

 

 

 

 

Osterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990, og kjerneverksemda er grunn- og betongarbeid for private og offentlege som delt entreprise eller totalentreprenør.

 

I tillegg utfører me rivingsoppdrag, utformer byggesøknader og hjelper i utgangspunktet til med det meste.
Me er i dag 15 tilsette med ulik kompetanse for å kunne levere komplett grunn- og betongarbeid, maskinføring, lastebil, kranbil, sprengningsteknikk, betongfag, ingeniørfag, rekneskap og administrasjon. Me har og to lærlingar i staben.

 

Me har kontor og lager for maskiner og utstyr på Hauge, Hodlebrautsvegen 16.


 
Image
Text

 

 Tenester

 

 

Text

 Tenestene våre

Prosjektering/ søknad

Sprenging og boring

Graving

Betongarbeid

Muring

Riving

 

Ynskjer du meir informasjon om tenestene våre

Trykk på bilete


 

 

Image
Text

 Prosjektering/ søknad

 

Image
Text

Betongarbeid

Image
Text

Sprenging og boring

 

Image
Text

Muring 

Image
Text

Graving

 

Image
Text

Riving

Text

Maskinpark

Text

 

Maskiner og utstyr

Me har ein solid maskinpark med mykje nytt og godt utstyr. Mange maskiner er utstyrt med maskinstyringMed dette kan me utføre arbeidet raskt og effekivt, med eit godt resultat.

 

 

Text
 • 9 gravemaskiner på belte frå 8 - 36 tonn med hydraulisk meiselhammer, klo, pusskuff, rotator, betongknuser, sikteknuser, steinklype m.m.
 • 1 gravemaskin på hjul 16 tonn med hydraulisk meiselhammer, klo, pusskuff, rotator, asfaltskjærer, tilhenger m.m
 • 1 minigravar 1,6 tonn
 • 2 lastebildumparar, 2 dumpartilhengere og 1 maskinhenger
 • 1 lastebil med 42 t/m kran, grabb m.m.
 • 1 borerigg på belte
 • 1 borerigg på hjul
 • 1 hjullaster 18 tonn
 • 1 bobcat A770
 • 1 valsetog 13 tonn
 • 1 moxy 22 tonn
 • 1 anleggstraktor med hydraulisk høvelskjær, frontlaster og reiskaper
 • Forskalingssystem
 • Komprimeringsutstyr
 • Asfaltsag
 • Teletiner
  m.m.
Text

Eigedom

Text

 

Næringsområde
Osterøy Entreprenør er utbygger av fleire næringsområde på Osterøy:

 • Oddalsmyra
 • Mjeldalen
 • Espevoll

Det er høve til både kjøp og leige av areal, ta kontakt for meir informasjon og mogeleheiter.

Text

 

Bustadfelt

Hjellvik bustadfelt er eit nydeleg tomteområde som er godkjent for 27 bueininger. Feltet har svært     gode soltilhøve, og dei fleste tomtane har utsikt over Osterfjorden. Det er tilrettelagt med asfalterte   køyreveger, vatn og avlaup til tomtegrenser og leikeplass sentralt i feltet.

Umiddelbar nærleik til turveger, gangavstand til småbåthamn (ledige båtplasser), badeplass, sandvolleyballbane, ballbinge, tennisbane og Hjellvik Montessoriskule med 1.- 7. klassetrinn . Det er framleis 8 ledige tomter, ta kontakt for meir informasjon.

 

Image
Hjellvik bustadfelt
Text

Hjellvik bustadfelt

Image
Text

Flott utsikt mot Osterfjorden

Image
Text
Hjellvik bustadfelt
Image
Text

Stor leikeplass

Image
Text
Hjellvik båthamn
Image
Text

Hjellvik Montessoriskule, med bustadfeltet i bakgrunn

Image
Text

Hjellvik badestrand

Image
Text

Tomteoversikt

Text

 

Ledig stilling i prosjektadministrasjonenOsterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990 og har sidan drive med vår kjerneverksemd som er grunn- og betongarbeid, hovudsakleg på Osterøy og i Bergensområdet.
Me arbeider variert og tar på oss alle oppdrag frå dei minste hagemurar til større tomtearbeid og vegprosjekt. I tillegg utviklar me små og store tomteområder særleg til næring.

Me søkjer løysingsorientert person til ansvarsområde hovudsakleg kalkulasjon og leiing av anlegg/prosjekt.
Andre arbeidsoppgåver vil verte tilpassa dine eigenskapar, interesser og din kompetanse.
Ingen særskilde krav til utdanning men du må ha erfaring og interesse for bygg- og anlegg evt. eigedomsutvikling.

Gode løns og pensjonsvilkår og fri ferieleilegheit i Spania

Send gjerne søknad med cv og referansar til post@ostent.no.

Kontaktperson er Dagleg leiar Nils Skjerping; tlf.nr 977 39 750.
Ikkje nøl med å ta kontakt!

 

 

Text

Kontakt

Post og besøks adresse:

Osterøy Entreprenør AS

Hodlebrautsvegen 165281 VALESTRANDSFOSSEN


Nils Skjerping

Dagleg leiar

Tlf: 56 19 30 40

Mobil: 97 73 97 50

E-post: nils@ostent.no


Laila Bjørge

Økonomi/ rekneskap

Tlf: 56 19 30 44

Mobil: 91 17 96 89

E-post: laila@ostent.no

 

Org.nr. 958 154 003

Faktura adresse: faktura@ostent.no

 

 

Form
Fullt navn
Epost
Melding
Googlemap
Text

KONTAKT

Osterøy Entreprenør ASHodlebrautsvegen 16

5281 VALESTRANDSFOSSEN

 

Text

TJENESTER

Prosjektering/ søknad

SprengingGraving

Betong

MuringRiving

Text

FØLG OSS