Osterøy Entreprenør AS utfører små og store entreprenøroppdrag på den private og offentlege marknaden - Osterøy, Bergen og omegn.

Osterøy Entreprenører

Om oss (mal)

Osterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990, og kjerneverksemda er grunn- og betongarbeid for private og offentlege som delt entreprise eller totalentreprenør.

I tillegg utfører me rivingsoppdrag, utformer byggesøknader og hjelper i utgangspunktet til med det meste innen graving og betongarbeid.

Me er i dag 1 lærlingar og 14 fast tilsette med ulik kompetanse for å kunne levere komplett grunn- og betongarbeid, maskinføring, lastebil, kranbil, betongfag, ingeniørfag, rekneskap og administrasjon.

Me har kontor og lager for maskiner og utstyr på Hauge, Hodlebrautsvegen 16.

Anleggstjenester på Osterøy, Bergen og omegn

Prosjektering/ søknad

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå start til mål med tiltaket. Uansett om det gjeld ein liten forstøttningsmur, ei bustadtomt, næringsbygg, veger, vann og avløpsanlegg, hageanlegg, eller anna.

Les mer ...

Sprenging og boring

Me tar både små og store oppdrag som, sprenging for grøfter, garasjetomter til større oppdrag som industritomter og parkeringsplasser mm.

Les mer ...

Graving

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå første gravetak til ferdig produkt. Herunder planering og opparbeiding av tomter, parkeringsplass, hage og uteområde, drenering, veg, vann- og avløpsanlegg, kabelgrøfter m.m.

Les mer ...

Betongarbeid

Osterøy Entreprenør AS kan utføra det meste innan betong. Firma har forskaling til alt frå små murkanter, trapper, bod m.m. til bustadtomt i ein eller fleire etasjer, garasjeanlegg, forstøttningsmurer m.m.

Les mer ...

Muring

Osterøy Entreprenør AS har klo og rotator til gravemaskin som ein kan nytta for å laga ein flott natursteinsmur.

Les mer ...

Riving

Osterøy Entreprenør AS utfører rivningsoppdrag av hus, garasje, lagerbygg, driftsbygninger, murer, og andre installasjoner m.m.

Les mer ...

Maskiner og utstyr

Les mer ...

Referanser

Les mer ...

Eigedom

Næringsområde

Osterøy Entreprenør er utbygger av fleire næringsområde på Osterøy: Oddalsmyra, Mjeldalen, Espevoll

Det er høve til både kjøp og leige av areal, ta kontakt for meir informasjon og mogeleheiter.

Bustadfelt

Hjellvik bustadfelt er eit nydeleg tomteområde som er godkjent for 27 bueininger. Feltet har svært gode soltilhøve, og dei fleste tomtane har utsikt over Osterfjorden. 

Les mer ...

Vi søker for tiden nye arbeidere på Osterøy!

nils@mail.1.ostent.no.co

Ta gjerne kontakt for meir informasjon og befaring

Post- og besøksadresse

Hodlebrautsvegen 16, 5281 Valestrandsfossen

Bærekraft

Bærekraft

Osterøy Entreprenør har sidan 2019 våre sertifisert miljøfyrtårn. Me arbeidar kontinuerleg for å begrense vår påverknad på det ytre miljøet.

Ta gjerne kontakt for å få tilsendt vår klima- og miljørapport!

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Godkjent Lærebedrift
Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.