Osterøy Entreprenør AS utfører små og store entreprenøroppdrag på den private og offentlege marknaden på osterøy og i Bergensområdet.

Osterøy Entreprenører

Om oss (mal)

Osterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990, og kjerneverksemda er grunn- og betongarbeid for private og offentlege som delt entreprise eller totalentreprenør.

I tillegg utfører me rivingsoppdrag, utformer byggesøknader og hjelper i utgangspunktet til med det meste.

Me er i dag 15 tilsette med ulik kompetanse for å kunne levere komplett grunn- og betongarbeid, maskinføring, lastebil, kranbil, sprengningsteknikk, betongfag, ingeniørfag, rekneskap og administrasjon.

Me har kontor og lager for maskiner og utstyr på Hauge, Hodlebrautsvegen 16.

Maskiner og utstyr

Les mer ...

Referanser

Les mer ...

Anleggstjenester på Osterøy og omegn

Prosjektering/ søknad

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå start til mål med tiltaket. Uansett om det gjeld ein liten forstøttningsmur ei bustadtomt, næringsbygg, veger, vann og avlaupsanlegg, hageanlegg, eller anna.

Les mer ...

Sprenging og boring

Me tar både små og store oppdrag som, sprenging for grøfter, garasjetomter til større oppdrag som industritomter og parkeringsplasser mm.

Les mer ...

Graving

Osterøy Entreprenør AS kan hjelpa dykk med alt frå første gravetak til ferdig produkt. Herunder planering og opparbeiding av tomter, parkeringsplass, hage og uteområde, drenering, veg, vann- og avløpsanlegg, kabelgrøfter m.m.

Les mer ...

Betongarbeid

Osterøy Entreprenør AS kan utføra det meste innan betong. Firma har forskaling til alt frå små murkanter, trapper, bod m.m. til bustadtomt i ein eller fleire etasjer, garasjeanlegg, forstøttningsmurer m.m.

Les mer ...

Muring

Osterøy Entreprenør AS har klo og rotator til gravemaskin som ein kan nytta for å laga ein flott natursteinsmur.

Les mer ...

Riving

Osterøy Entreprenør AS utfører rivningsoppdrag av hus, garasje, lagerbygg, driftsbygninger, murer, og andre installasjoner m.m.

Les mer ...

Eigedom

Næringsområde

Osterøy Entreprenør er utbygger av fleire næringsområde på Osterøy: Oddalsmyra, Mjeldalen, Espevoll

Det er høve til både kjøp og leige av areal, ta kontakt for meir informasjon og mogeleheiter.

Bustadfelt

Hjellvik bustadfelt er eit nydeleg tomteområde som er godkjent for 27 bueininger. Feltet har svært gode soltilhøve, og dei fleste tomtane har utsikt over Osterfjorden. 

Les mer ...

Besøk oss på facebook

24.10.18 19:30
Det har kome inn nær 60 søknader til utlyste stillingar🙂 Men me skulle gjerne hatt fleire søkjarar med bransjekunnskap til kontoret.
Les på Facebook
02.10.18 15:15
LEDIGE STILLINGAR Osterøy Entreprenør AS vart stifta i 1990 og har sidan drive med vår kjerneverksemd som er grunn- og betongarbeid, hovudsakleg på Osterøy og i Bergensområdet.
Les på Facebook
28.09.18 15:45
OE har mykje på gang og lyser ut fleire stillingar på Finn.
Les på Facebook
21.08.18 16:22
For tida pågår grunnarbeid for 14 leilegheiter på Hauge.
Les på Facebook
20.08.18 06:59
Så er ballbana på Nattland overlevert med 0 feil og tatt i bruk!
Les på Facebook
10.07.18 14:15
På Bønes er alt klart for å bygge garasje etter ferien🚗🏗🏠😎
Les på Facebook

Vi søker for tiden nye arbeidere på Osterøy!

Prosjektadministrasjonen

Les mer ...

Ta gjerne kontakt for meir informasjon og befaring

56 19 30 40977 39 750
Orgnr 958 154 003

Post- og besøksadresse

Hodlebrautsvegen 16, 5281 Valestrandsfossen